343041header_05 411869header_03 672074header_04
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

KONKURSI 2013

26-09-2013 Hits:3002

KONKURSI 2013

Fondacija za izdavaštvo KONKURS ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA ZA 2013. GODINUFormat datoteke: Adobe Acrobat (pdf) Preuzmi/Download   Fondacija za izdavaštvo KONKURS ZA OBLAST PODRŠKA DJELIMA DOMAĆIH AUTORA ZA 2013. GODINUFormat datoteke: Adobe...

Read more

Obavijest

20-11-2012 Hits:1082

Obavijest

Zbog objektivnih okolnosti nismo u mogućnosti objaviti rezultate Konkursa u predviđenom terminu. Odluka o izboru korisnika sredstava bit će dostupna na internet stranici 14. 12....

Read more

Fondacija za izdavaštvo

07-07-2011 Hits:1426

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Gavrila Grahovca, federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta, donijela Odluku o osnivanju Fondacije za izdavaštvo  7. 12. 2000. godine. Osnovni ciljevi Fondacije su...

Read more

Odluke

27-05-2010 Hits:8930

Odluke

Fondacija za izdavaštvo ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO ZA 2013. GODINUFormat datoteke: Adobe Acrobat (pdf) Preuzmi/Download Fondacija za izdavaštvo ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO ZA...

Read more

Federalno ministarstvo kulture i sporta

27-05-2010 Hits:1153

Federalno ministarstvo kulture i sporta vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije, koji se odnose na: naučnoistraživačku djelatnost u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa; muzejsku, arhivarsku, bibliotekarsku,...

Read more

Fondacija za bibliotecku djelatnost

27-05-2010 Hits:1590

Fondacija za bibliotečku djelatnost – Sarajevo utemeljena je 19. decembra 2007. godine. Tog dana je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta, donijela Odluku o...

Read more
I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.